fbpx

Wat is WAB?

Vanaf 1 januari 2020 is de WAB ingegaan, oftewel de Wet Arbeidsmarkt in Balans. Deze wet zorgt ervoor dat vast personeel aannemen aantrekkelijker wordt. Als werknemer ontstaat zo meer perspectief op zekerheid. Dit betekent natuurlijk dat er het een en ander verandert. In dit artikel lees je alles over de WAB. Wil je een snel overzicht? Download dan onze factsheet WAB.

Wat is het doel van de WAB?

Werknemers met een vast contract hebben vaak betere arbeidsvoorwaarden, perspectieven en rechten dan werknemers met een flexibel contract. De regering wil deze kloof verkleinen. Dankzij de WAB krijgen oproepkrachten en payrollwerknemers meer zekerheid. Daarnaast wordt het voor werkgevers aantrekkelijker om een vast contract te bieden.

Wat verandert er met de WAB?

WW-premie

De WW-premie die werkgevers betalen is lager bij werknemers met een vast contract met vaste uren of die in een BBL-traject zitten, dan bij werknemers met een flexibel contract. De WW-premie is voor flexkrachten 5% hoger. Doordat dit een directe kostenpost is voor de werkgever is het stukken aantrekkelijker om werknemers een vast contract aan te bieden.

Ketenregeling

Voorheen mochten er maximaal drie tijdelijke contracten in twee jaar worden gegeven. Dit verandert naar drie tijdelijke contracten in drie jaar. Na drie jaar, of na drie tijdelijke contracten, is het volgende contract automatisch een vast contract. Deze keten wordt doorbroken wanneer er meer dan zes maanden tussen twee contracten zit.

Een negende ontslaggrond

Als een werkgever een arbeidsovereenkomst wil beëindigen, moet hij aan een van de ontslaggronden voldoen. Tot 2020 waren dit er acht waar volledig aan voldaan moest worden, met de WAB is er een negende bijgekomen: de cumulatiegrond. Kort gezegd betekent dit dat als er sprake is van twee of meer ontslaggronden waar niet volledig aan voldaan wordt, de werknemer toch ontslagen kan worden.

Lengte proeftijd verandert

De proeftijd wordt bij vaste en langere contracten aanzienlijk verlengd. Voor vaste contracten gaat de maximale proeftijd van twee naar vijf maanden. Bij een contract voor langer dan twee jaar gaat de maximale proeftijd van twee naar drie maanden. De contracten korter dan twee jaar blijven een proefperiode van één maand houden, en de contracten korter dan twee jaar hebben nog steeds geen proefperiode.

Transitievergoeding

De werknemer heeft recht op transitievergoeding bij ontslag vanaf de eerste werkdag. Voorheen was dit pas na twee jaar. Je bouwt een derde maandsalaris per gewerkt jaar op.

Betere rechten payrollwerknemer

Werknemers die vanaf 2020 een payrollcontract krijgen, krijgen dezelfde arbeidsvoorwoorden en rechtspositie als vaste werknemers. Vanaf 2021 krijgen payrollwerknemers ook recht op een goede pensioenregeling.

Wat betekent de WAB voor werknemers?

Voor de werknemers zijn er natuurlijk vooral voordelen. Als payrollmedewerker krijg je dezelfde rechten als je collega. Daarnaast zul je misschien sneller een langer contract krijgen, omdat de ketenregeling verlengd is met een jaar. Helaas betekent het ook dat je soms een jaartje langer moet wachten op een vast contract.

Wat betekent de WAB voor werkgevers? 

In een aantal aspecten van de WAB zal er een eventuele kostenstijging voor de werkgever zijn. Deze kostenstijging zal de medewerker uiteraard niet merken. Deze kostenstijging komt uit de extra hoge premie voor de Werkloosheidswet bij flexwerkers. De transitievergoeding die direct ingaat zorgt ook voor een stijging. Deze twee stijgingen zijn uiteraard te voorkomen.